Akt notarialny

Akt notarialny

W dniu 12 maja 2023 r., zgodnie z ustawą, jako fundatorka złożyłam oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji w formie aktu notarialnego. Wniosek do KRS złożony, cierpliwie czekam na decyzję by zacząć działać jako Fundacja dla Rodziców i Opiekunów dzieci niepełnosprawnych oraz wcześniaków.