Fundacja otrzymuje finansowanie na kolejny Projekt!

Otrzymaliśmy świetne wieści!

Nasza Fundacja uzyskała dotację na realizację projektu „Rodzicu, zadbaj o zdrowie rodziny razem z Fundacją Kolor Serca!” w ramach Inicjuj z FIO 4.0 – edycja 2024.

Zgłoszony przez nas projekt został pozytywnie oceniony przez Operatora Ośrodek TŁOK

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK za docenienie naszej inicjatywy i przyznanie środków na dalsze działania.

Podobne wpisy